Céges informatika oktatás
informatika képzések

Kihelyezett oktatások az ország egész területén


Excel, Word, PowerPoint, Prezi oktatások


Adatvédelmi elveink

A jelen dokumentumban leírt adatvédelmi gyakorlat a www.informatika-tanfolyamok.hu (létrehozó: WUP Webstúdió Bt. cg: 01-06-782901 - továbbiakban a webhely üzemeltetője) webhelyet adataik megadása nélkül alkalomszerűen meglátogató, valamint az oda visszatérni kívánó – és ezért azonosító adataikat megadó – internet felhasználókra egyaránt vonatkozik.

A webhelyet alkalomszerűen és/vagy nem vásárlási szándékkal meglátogatók esetén:

1. A webhely üzemeltetője a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt.  Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra.

2. A webhely üzemeltetője a webhelyet alkalomszerűen meglátogatók számítógépére - a webhelyre történő visszatérés megkönnyítése érdekében - kis kódrészleteket (cookie-kat) helyezhet el. E kóddarabok - amelyek csak a webhelyet meglátogató személy számítógépén működő böngészőprogramban történő engedély esetén kerülnek fel a látogató számítógépére - 30 nap múlva automatikusan érvényüket vesztik.

A webhelyet rendszeresen és/vagy vásárlási szándékkal meglátogatók esetén:

1. A webhely üzemeltetője egyes információkhoz való hozzáférést illetve a webhelyen történő jelentkezés lehetőségét, a jelentkezés lebonyolíthatósága, valamint a webhelyen megtett jognyilatkozatok későbbi visszakereshetősége és bizonyíthatósága érdekében, kizárólag az adataikat előzetesen megadók (regisztrált felhasználók) számára teszi lehetővé.

2. A webhely üzemeltetője minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrált felhasználók adatainak védelméről, gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

3. A webhely üzemeltetője a regisztrált felhasználók adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át, és az adatokat kizárólag a regisztráció céljának - információközlés és/vagy a jelentkezéssel kapcsolatos kommunikáció - érdekében használja fel.

4. A webhely üzemeltetője a regisztrált felhasználók adatait kérésre az aktuális adatbázisból késedelem nélkül törli. A törlésre került adatokat a webhely üzemeltetője a korábban történt vásárlásokkal kapcsolatos esetleges ügyintézési igény miatt 12 hónapra archiválja, majd ezt követően az archívumból is törli.

5. Az adatkezelés során az alábbi hatályos jogszabályok előírásai szerint járunk el:

 

ÁSZF      Jogi nyilatkozat      Adatvédelem                                               Minden jog fenntartva! © 2016 - WUP Webstúdió Bt.