Céges informatika oktatás
informatika képzések

Kihelyezett oktatások az ország egész területén


Excel, Word, PowerPoint, Prezi oktatások


Általános Szerződési Feltételek

Amely létrejött a www.informatika-tanfolyamok.hu oldalt üzemeltető (WUP Webstúdió Bt.) - a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve a szolgáltatást igénybevevő - a továbbiakban mint Megrendelő között.

A www.informatika-tanfolyamok.hu weboldalon történő jelentkezés esetén jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) automatikusan a Megrendelő és a Szolgáltató által kötött szerződés elválaszthatatlan részét képzik.

Kérjük, hogy csak akkor jelentkezzen tanfolyamainkra, ha jelen ÁSZF feltételeit megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja.

Tájékoztatjuk, hogy az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker Tv.) rendelkezései szerint az Ön (Megrendelő) és a Szolgáltató között létrejött szerződés „írásban megkötött szerződésnek” minősül.

A www.informatika-tanfolyamok.hu működésével, jelentkezési és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a WUP Webstúdió Bt. ügyfélszolgálata rendelkezésére áll az alábbi elektronikus elérhetőségen: info@informatika-tanfolyamok.hu. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit módosítsa. Esetleges módosítás esetén a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az érvényesek.

Szolgáltató adatai

Cégnév: WUP Webstúdió Bt.

Székhely: 1045 Budapest, Pozsonyi utca 4/B

Adószám: 22602064-1-41

Cégjegyzék szám: 01-06-782901

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus ügyfélszolgálat: info@informatika-tanfolyamok.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-30-52-96-120

 

 A szerződéskötés

A www.informatika-tanfolyamok.hu honlapon történő jelentkezésének elküldésével Megrendelő megrendelést tesz a weblapunkon található szolgáltatásunkra. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés elküldését követő 3 munkanapon belül nem kap a szolgáltatótól visszaigazolást, mentesül kötöttsége alól. A felek között a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.   

A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, valamint a Megrendelő közötti, a Megrendelő regisztrációs adatai között szereplő elektronikus levélcímen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a Megrendelő rendelésének adatait és esetleges egyedi feltételeit tartalmazó megrendelő dokumentumot a megrendelés visszaigazolásakor e-mailben megküldjük a Megrendelő részére. Tájékoztatjuk, hogy e dokumentumok képezik a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződésnek az alapját, és ezek írásbeli okiratoknak minősülnek.  Megküldésükkel eleget teszünk a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg.

Jelentkezés

A www.informatika-tanfolyamok.hu weblapon részletes leírást talál a tanfolyamainkról.
A www.informatika-tanfolyamok.hu minden tőle elvárhatót megtesz a terméklapokon szereplő információk naprakészségéért. További tájékoztatást az Ügyfélszolgálat elérhetőségein tudunk adni. Tanfolyamra történő jelentkezéshez regisztráció szükséges.

Kérjük, hogy a regisztrációs adatokat pontosan töltse ki, és kétségek esetén a regisztrációs adatok véglegesítése előtt vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!


Megrendelés és fizetés

A Megrendelés menete:

 1. Jelentkezés menüponton belül a regisztrációs adatlap kitöltése (Ha még nem regisztrálta magát, akkor ezt most mindenképpen meg kell tennie)
 2. Belépés a regisztrációnál megadott adatokkal (E-mail cím, jelszó)
 3. Tanfolyam nevének sorában a „jelentkezem” gombra kattintás
 4. Megadott adatok ellenőrzése illetve kerületi kedvezmény igénybevétele. 
  A kerületi kedvezmény igénybevételéhez lakcímkártya szükséges, melyet az oktatás kezdetekor be kell mutatni a céget a helyszínen képviselő oktatónak.
 5. Jelentkezem” gombra kattintás
 6. Amennyiben további tanfolyamokra is szeretne jelentkezni, a tanfolyam nevének sorában kattintson a „jelentkezem” gombra.
 7. Jelentkezésének elküldését követően automatikus elektronikus levélben visszaigazolást kap.

A megrendelés összesítőjében megjelenő „fizetendő tandíj” – valamennyi költséget tartalmaz. A visszaigazoló levélben a fizetendő végösszeg kizárólag a vásárlóra kedvező módon térhet el a Szolgáltató által érvényesített kedvezmények okán.

Kérjük, kísérje figyelemmel levelezését (a regisztrációban megadott elektronikus levélcímen), mert e-mailben tartjuk Önnel a kapcsolatot és tájékoztatjuk a tanfolyam pontos kezdési idejéről.


Jelentkezések feldolgozása, fontos tudnivalók

A beérkezett jelentkezésekre munkanapokon 9-17 óra között, az ezidőn kívül érkezett megrendelésekre a következő munkanapon válaszolunk. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben igazolja vissza a jelentkezés feldolgozását.

A jelentkezés abban az esetben válik érvényessé, ha a Megrendelő a meghirdetett időpontot megelőző hét keddi napján, legkésőbb 17 óráig jelentkezik és befizeti a tandíjat.

Amennyiben a kellő létszámot nem éri el a regisztrált résztvevők száma, úgy a jelentkezőket kiértesítjük a tanfolyam halasztásáról vagy törléséről.

Az elmaradt oktatás bepótlásra kerül valamely előre egyeztetett, későbbi időpontban vagy a tanuló jogosult a tanfolyam teljes díját visszaigényelni.

Az oktató megbetegedése esetén a Szolgáltató új időpontot jelöl ki, vagy visszatéríti a befizetett összeget.

Megrendelőnek a meghirdetett időpont előtti hét keddi napján legkésőbb 17 óráig egy alkalommal lehetősége van halasztást kérelmezni. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles visszatéríteni a befizetett tandíjat. Az ezt követő időpont esetén Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a befizetett tandíjat.

Bizonyos kurzusokon a hallgatók oktatóanyagot kapnak, ezen jegyzetek a szerzői jog védelme alatt állnak, sokszorosításuk tilos!

 

Fizetési módok

A tandíj befizetése az alábbi módokon történhet:

 1. Készpénzzel a tanfolyam helyszínén
 2. Átutalással

Ha kérdése merül fel a tanfolyammal kapcsolatban, az info@informatika-tanfolyamok.hu e-mail címen vagy a +36-30-52-96-120 telefonszámon érdeklődhet ügyfélszolgálatunknál munkanapokon 9 - 16 óra között. Tájékoztatjuk, hogy kizárólag az oldalunkon keresztül érkező és a Közösségi Házban személyesen történő jelentkezéseket tudunk elfogadni. Közvetlen elektronikus levélben érkezett jelentkezéseket nem tudunk elfogadni.  Megértését köszönjük.  


Elállás joga

A Megrendelő a "Jelentkezések feldolgozása" pontban felsorolt feltételekkel elállhat a szerződéstől. Írásban történő elállás esetén határidőben történő elállásnak minősül, ha a Megrendelő a nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidőben a Szolgáltató részére megküldi.

Elállás esetén a kifizetett vételár a Megrendelő részére az elállást követő 30 napon belül visszajár.  

Az elállást a Szolgáltató székhelyére címzett írásos nyilatkozatban, vagy emailben, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton kell közölni. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel az elállást tartalmazó nyilatkozatát. 

Jogviták rendezése

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A Szolgáltató a Megrendelők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azoknak egy részét alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy harmadik személyek részére továbbadni.

A felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó esetleges jogviták elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

 

ÁSZF      Jogi nyilatkozat      Adatvédelem                                               Minden jog fenntartva! © 2016 - WUP Webstúdió Bt.